Amenzi usturătoare pentru încălcarea legislației de protecție a mediului

Astfel, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a examinat inițiativa Ministerului Justiției de a modifica Codul Contravențional al Moldova și propune majorarea amenzilor pentru încălcarea legislației de protecție a mediului. 

Astfel, se propune majorarea cuantumului existent pentru contravențiile silvice, cu până la 16 mii de lei, iar pentru folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier și spațiile verzi se propune o amendă de  circa 17,5 mii de lei. 

Totodată, ministerul propune majorarea cuantumului sancțiunilor pentru  nerespectarea regimului de protecție și folosință a apelor. Astfel, pentru darea în exploatare a întreprinderilor, a imobilelor comunale și de altă natură fără construcţiile și instalațiile care să prevină impurificarea și infectarea apelor sau influenta lor dăunătoare se propune o amendă de până la 15 mii de lei, comparativ cu 1,5 mii lei, în prezent.  

Același cuantum se propune și pentru spălarea vehiculelor, utilajelor și ambalajelor în apele naturale, în preajma lor și în alte locuri neautorizate. La capitolul contravențiilor pentru nerespectarea modului de protecție și folosință a subsolului, MADRM propune majorarea cuantumului existent (900 lei) pentru folosirea neautorizată a subsolului, încălcarea cerințelor și regulilor de înhumare (depozitare) în subsol a substanțelor și a deșeurilor nocive sau a apelor uzate, etc., până la 9 000 de lei. 

MADRM consideră că, în prezent mărimea sancțiunilor contravenționale aplicate pentru nerespectarea legislației de protecție a mediului sunt  mici și ineficiente.  Secretarul de Stat, Maxim Popov a subliniat că beneficiul material, cât și cel financiar al contravenienților, în cele mai frecvente cazuri, acoperă substanțial amenda aplicată.  Sursa: InfoMarket