În acest an pescuitul Scrumbiei este interzis (Agenția de Mediu)

Conform prevederilor art. 40 alin. (2) lit. f) și pct. 13 din anexa nr. 1 din Legea nr. 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, pescuitul Scrumbiei de Dunăre (Alosa Immaculata) în perioada prohibiției anuale a pescuitului, poate fi permis, prin ordin, de către Agenția de Mediu, în funcție de componența cantitativă și calitativă a populației migratoare și în colaborare autoritățile responsabile din Ucraina.

Amintim că, pentru anul curent perioada de prohibiție a pescuitului sportiv, amator și de agrement pentru toate bazinele acvatice piscicole naturale, este stabilită, începând cu 1 aprilie până la 14 iunie 2020, inclusiv (75 de zile consecutive). Scrumbia de Dunăre (Alosa immaculata) este un pește marin din familia clupeide (Clupeidae) din Marea Neagră, cu lungimea de 30–45 cm și o greutate obișnuită de 300-600 g, care pătrunde în fluviul Nistru (sfîrșitul lunii aprilie-începutul lunii mai), pentru a-și depune icrele pelagice în fluviu, iar după reproducere se retrage din nou în mare (iunie-iulie).

În acest an, restricțiile stabilite în perioada stării de urgență nu au permis Institutului de Zoologie să desfășoare investigații ihtiologice în condiții de teren asupra migrației Scrumbiei de Dunăre (în cadrul cărora se stabilește componența cantitativă și calitativă a populației migratoare).

Astfel, reieșind din lipsa datelor științifice în urma situației epidemiologice din țară, cît și în scopul respectării prevederilor pct. 1 și pct. 2 din Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Agenția de Mediu nu a permis pescuitul scrumbiei pentru anul 2020.

În același context, pentru a asigura în comun utilizarea rațională a resurselor biologice acvatice ale fluviului Nistru și diminuarea consecințelor negative ale COVID-19, Agenția de Mediu a informat autoritățile responsabile din Ucraina despre decizia luată și a propus să fie examinată posibilitatea aplicării unor măsuri similare pe sectoarele fluviului Nistru din limitele teritoriale ale Ucrainei