Trage? Plătește amenda! / Клюёт? Заплати штраф!

În legătură cu începerea perioadei de prohibiție ne-am zis că ar fi bine sa va amintim ce riscam pentru încălcare regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit:


(1) Încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Încălcarea regulilor de pescuit, dacă fapta nu constituie infracţiune,
se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Transportarea, comercializarea produselor pescuitului şi altor organisme acvatice fără documentele necesare stabilite de legislaţie
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
(4) Acţiunile specificate la alin.(1) însoţite de pescuitul ori de distrugerea unor specii valoroase de peşte şi de plante acvatice sau a altor reprezentanţi ai faunei şi florei acvatice
se sancţionează cu amendă de la 42 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
(5) Pescuitul cu utilizarea curentului electric, a explozivilor, a substanțelor stupefiante, a substanțelor otrăvitoare sau reactive de orice fel
se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

РУ

Клюёт? Оплати штраф! Узнай что ждет молдавских рыбаков время запрета


В связи с вступлением в силу с 01.04.2020 запрета на рыбную ловлю напоминаем, что согласно кодексу республики Молдова «О правонарушениях» нарушение правил охраны рыбных ресурсов и правил рыболовства
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 6 до 12 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120 до 180 условных единиц.
(2) Нарушение правил рыболовства, если это деяние не является преступлением,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 9 до 12 условных единиц и на юридических лиц в размере от 200 до 300 условных единиц.
(3) Перевозка, реализация продуктов рыболовства и других водных организмов без необходимых документов, установленных законодательством,
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц с лишением в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
(4) Действия, предусмотренные частью (1), сопряженные с ловом рыбы или уничтожением ценных видов рыб и водных растений или других представителей водной флоры и фауны,
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 42 до 90 условных единиц и на юридических лиц в размере от 400 до 500 условных единиц с лишением в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
(5) Ловля рыбы с использованием электрического тока, взрывов, наркотиков, отравляющих или реактивных веществ любого рода
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц.